Poster SAS Tiere

SAS Afrika Zebras
SAS Afrika Zebras

Otto Nielsen 1950/60-iger 62cm x 100cm 450.- €

SAS Afrika Giraffe
SAS Afrika Giraffe

450.- €

SAS Africa Elefant
SAS Africa Elefant

Africa by SAS Otto Nielsen 1950-iger 65cm x 96cm 350.- €

SAS Indien Affe
SAS Indien Affe

India by SAS Otto Nielsen 1950/60-iger 62cm x 100cm 450.- €

SAS Nordamerika Bison
SAS Nordamerika Bison

Nordamerika mit SAS Otto Nielsen 1950-iger 62cm x 100cm 450.- €

SAS Nahost Kamele
SAS Nahost Kamele

450.- €

SAS Skandinavien Störche
SAS Skandinavien Störche

Skandinavien mit SAS Otto Nielsen 1950-iger 62cm x 100cm 250.- €

SAS Skandinavien Elch
SAS Skandinavien Elch

Skandinavien mit SAS Otto Nielsen 1950-iger 62cm x 100cm 450.- €

SAS Südamerika Kakadu
SAS Südamerika Kakadu

South America by SAS Otto Nielsen 1959 62cm x 100cm 360.- €

SAS Südamerika Lama
SAS Südamerika Lama

320.- €